Šachové vzpomínky 1

Odhad jedné dámské koncovky s jezdcovým pěšcem

V korespondenční partii Rosenzweig – Hadraba, Finále XXI. Přeboru ČSSR, vznikla následující pozice, viz diagram č.1:

diag01

 Bilý na tahu závazně zahrál 1.b6 a požadoval výhru. Má nachystán odtažný šach králem (jedna z možností jak se vyhnout věčnému šachu) a vynutí postup bílého pěšce na b7. Při postavení bílé dámy na e4 je postavení teoreticky vyhrané, viz zrcadlové pozice Averbach str. 246,247,248 pozice 315, 316,317 Lehrbuch der Schachednspiele Band2 viz diagramy 2, 3 a 4:

diag02  diag03 

 diag05

V diagramech je vždy na tahu černý a bílý vždy vyhraje, a to přesto, že černý král stojí co nejdále od bílého pěšce. Šachy nejsou žádné dogma, a proto platí také, že pokud černý má možnost zaujmout pole pod pěšcem, tak remizuje a pokud tuto možnost nemá, tak ve středu šachovnice by jen překážel.

Do výše uvedených učebnicových pozic jsem směřoval ve svých analýzách (3 strany A4), na kterých jsem dokazoval, že pozice je vyhraná.

Naproti tomu černý dokladoval remízu a po závazném tahu bílého 1.b6 uvedl černý dvě odpovědi:

1) 1.-Dc6? viz diagram č.5:

 diag05

Bilý však zahraje 2. Df4+ a vynutí výměnu dam a ihned vyhraje.

2) 1.- Df7 viz diagram č.6:

diag06

Bílý zde bude centralizovat svojí dámu na e4 (optimální pole), postoupí pěšcem na b7 a dosáhne vyhraného postavení po: 2.Ke1+ Kh3 3.De3+ Kg2 4.De4+ Kg1 5. b7.

Vzhledem k tomu, že může bílý vynuceně dosáhnout teoretické vyhrané postavení, přiznali všichni tři odhadci výhru bílému.

Černý se odvolal a uvádí, že má k dispozici lepší tah, a to 2.- Kh1 viz diagram č. 7:

diag07

Po 3.Dh6+ Kg2 nyní černý připouští, že bílý prosadí postup pěšce na b7, ale jen za cenu decentralizace své dámy. S tímto hodnocením není možné souhlasit (odhadci). Nyní následuje 4.Dc6+ Kg1 5.b7 Df2+ 6.Kd1 Dd4+ 7.Kc2 Df2 8.Kd3 Df5+. Zatím podle analýz černého v odvolání. Ten nyní uvažuje za bílého jen s z tahem 9.Kd4 ?!, který je zjevně slabší. Po správném 9.De4! dojde k teoretickému vyhranému postavení pro bílého. Bílá dáma je centralizovaná opět na poli e4, pěšec je už 7. řadě, tj. bílý dosáhne toho, co je zárukou vítězství, jak je ukázáno v I. odhadu.

Viz diagram č. 8:

diag08

a) 9. -Df1+ (9. -Dd7+10. Dd4+ +-; 9.-Dh3+ 10. De3+ +-) 10.Kd2 Df2+ 11.Kd1 a bílý vyhraje.

b).9. – Db5+ 10.Kd2 Da5+ (10.- Db2 11.Kd1 Da1+ 12.Ke2 Df1+ 13.Kd2 Df2+ 14. Kd1 +- ; 10.- Dg5+ 11.De3 +-) 11.Ke3 Dc3+ 12.Kf4 Df6+ 13. Kg4 Dg7+ 14.Kh5 Dh8+ 15. Kg6 a bílý vyhraje.

Vznikla totiž učebnicová pozice v zrcadlovém provedení, černý na tahu vyhraje. Averbach, str. 248, pozice 317, Lehrbuch der Schachednspiele Band2, viz diagram č. 9:

diag09

Odhad po odvolání černého byl – bílý vyhraje, a to v poměru 2:1.

To se všechno odehrálo před 25 lety, kdy správnost analýz se nedala ověřit nějakým programem.

Dnes již to není problém, neboť je i možnost analýzy na internetu. Můžeme zkusit si analýzy prověřit.

Pokud jde o postavení po tahu černého 1.- Df7, viz obr.10
diag10

Jak je vidět tak na obr. č. 10 má bílý na výběr dokonce ze sedmi možností, jak vyhrát.

Také pozice po šachu dámou na f5 (8.-Df5 obr.11) vyhrává všechno, kromě 9.Kc4. Vyhrává i též 9.Kd4 navržené černým a označeným odhadci jako slabší, v odhadu bylo preferováno pokračování 9.De4.

diag11

Zdá se tedy, že všechno bylo korektní, ale Endspieldatenbank nachází remízu rychlostí blesku.

Černý mohl při správném postupu remizovat. Měl zahrát 1. – Kh1! místo tahu dámou 1.-Df7.   Černý má poměrně úzkou cestu k remíze, ale má – viz diagram č.12:

diag12

Proč tedy tento tah černý přehlédl? Domnívám se, že je to záležitost psychologická. Černý má na výběr znemožnit okamžitou centralizaci bílé dámy a postupu pěšce na b7 a nebo si zachovat výhodněji postavenou dámu na f6, než na f7. Jde tedy o hledání kompromisu, a tak opticky se jevila možnost nedopustit okamžitou centralizaci bílé dámy, postup pěšce na b7, jako lepší, ve skutečnosti to je pravý opak.

Zde je vidět rozdíl mezi počítačem a lidským mozkem, který podléhá emocím.

Bilý ve svých analýzách tah 1.- Kh1 měl a nyní uvedl, že po 2.Dd5+ Kh2 3.b7 Db2+ 4.Ke3 Da3+ 5.Ke4 Db4+ 6.Ke5 De7+ 7.Kf4 Df6+ 8.Ke3 Dh6+ 9.Ke2 Df4 10.Dh5+ a bílý vyhraje viz diagram č. 13:

diag13

Černý však může zahrát 7.- Df8+! s remízou – viz diagram č. 14:

diag14

Bílý král se už před věčným šachem neschová.

Pro praktickou hru v omezeném čase na rozmyšlenou, už tak zkrácenou předchozím průběhem (zahájení a střední hra), lze podobné pozice bez rizika hrát na výhru. Jak je všeobecně známo, slabší strana je pod tlakem a udělá snadněji chybu.

Author: admin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *