Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 29 Květen 2017 14:34
Schachclub Bayerwald - QCC ?esk Bud?jovice 96 : 72

Turnaj - zpas 24-?lennch tm? dopadl jednozna?n? ve prosp?ch N?mc?

(aktualizace 30.kv?tna - viz web www.qcc.cz)


Zhruba p?ed m?scem jsme byli osloveni (Zden?k Vybral a Milan Borkovec) Jirkou Havl?kem z ?eskch Bud?jovic, zda-li bychom se cht?li z?astnit p?telskho zpasu-turnaje v rmci vznikajcho partnerstv m?st ?i klub? QCC ?esk Bud?jovice a Bayerische Eisenstein. Souhlasili jsme ihned, take tuto sobotu 27.kv?tna jsme se vydali z Tbora do zmn?nho m?ste?ka Bayerische Eisenstein, kter se nachz hned za hranicemi za eleznou Rudou. Asi po p?ti minutch po zaparkovn dorazil bus z ?eskch Bud?jovic z po?etnou vpravou achist?. Zpas-turnaj tak mohl za?t.

Aktualizováno Úterý, 30 Květen 2017 12:53
 
Napsal uživatel   
Středa, 24 Květen 2017 20:59
P?vodn? jsem nem?l v?bec v plnu n?jak ?lnek sepisovat, ovem po kladnch reakcch na n vkon a t ?lnku od Milana Borkovce
se pokusm ?ten??m naeho webu mali?ko p?iblit atmosfru a pr?b?h tohoto bleskovho turnaje drustev.
Aktualizováno Středa, 24 Květen 2017 21:03
 
Turnaje
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 23 Květen 2017 07:13
Pro pr dolar? navc a jeden soudek k tomu!

Smchovsk soudek a Infinity Chess

Tento vkend "leel" m?j pc ne?inn? v "kumble", p??inou bylo malovn celho naeho bytu. Musm ?ci, e nsledn dvoudenn uklzen m? zni?ilo n?kolikansiobn? vce, ne moje leton partie s GM Jansou :-))). Dnes se tedy vracm "pln? vyzbrojen" s vyluxovanm a "zbrusu novm pc" (resp. se sm divm, e nyn vypad jako nov :-))) ).Tento vkend prob?hly dv? achov akce, ve kterch se ?astnili nai oddlov kolegov, resp. jedna akce prob?hla, druh, dlouhodob, skon?ila v sobotu.A protoe v obou turnajch doshli nai zstupci vynikajch vsledk?, poj?me se na tyto akce podvat zblzka.Nejd?ve jdeme na "?erstv" info ze Smchova a pot se vrtme k tzv. freestylu (viz. p?edchoz ?lnky).

Aktualizováno Úterý, 23 Květen 2017 07:30
 
Open KV
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 10 Květen 2017 13:24
sp?ch Lu?ka Meszrose

ukzky z parti


Jak jsem slbil, vracm se dnes k dal nedvn achov akci, kter se konala v Karlovch Varech. V tomto krsnm lze?skm m?st? prob?hl 8-kolov Open, ve kterm zaz?il i n oddlov kolega Lud?k Meszros. Protoe mi Lud?k p?j?il vechny dostupn bulletiny jednotlivch kol, mohu se s Vmi nyn pod?lit o zajmav fragmenty, kter vedly k celkovmu sp?chu. e byl Lud?k v laufu sv?d? i to, e v prakticky kadm ?sle bulletinu m?l diagram (a to jak v p?pad? vhry, tak i prohry :-) ). Jdeme na to.

Dnes je ve pro zm?nu v p?iloenm wordovskm souboru, "obvykl" ?lnek mi necht?l redak?n systm "vzt" pro p?lin po?et diagram? !?

P?jemnou zbavu p?eje Lud?k Meszros a Milan Borkovec


Ludek Meszros fragmenty


Aktualizováno Středa, 10 Květen 2017 13:24
 
Infinity Chess
Napsal uživatel Milan Borkovec a Zden?k Straka   
Středa, 10 Květen 2017 06:18
Infinity Chess Challenge 2017

Dnes tu mme prvn slbenou ukzku z probhajcho turnaje ve freestylu, kter m za sebou u 13.kol. V?era se tm EtaoinShrdlu snail blmi prorazit hradby centaura jmnem Akhtar (Cryptic Heroes, elo 2479). I p?es to, e n tm stl po celou partii lpe, hradby se ukzaly p?li pevn. Zatmco v?era lo o typickou ukzku po?ta?ovho achu (bl se v?bec neznervz?oval tm, e m "spc" krlovsk k?dlo a sebral si centrlnho p?ce), v sobotu lo naopak o ukzku "lidsk" hry. ?ern si neopatrn? sebral p?ce na g2 v ostr variant? dmskho gambitu a byl za to krut? potrestn! O tto partii se pe i v nsledujcm ?lnku ... http://www.infinitychess.com/Page/Public/Article/DefaultArticle.aspx?id=313.

Aktualizováno Středa, 10 Květen 2017 06:26
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 08 Květen 2017 08:02
Konk v Ostrav? doskkal a freestylist v pln "pa?b?"

Pozorn ?ten? naeho webu v, e v pr?b?hu poslednch dn? sledujeme n?kolik akc, kterch se ?astnili nai hr?i (resp. hr?i bydlc v Tbo?e, ne nutn? hrajc za n klub). O sp?chu Lu?ka Meszrose pu v jinm ?lnku (mimochodem mm od n?ho bulletiny z turnaje, take jist? budou i partiov ukzky). V?era v Ostrav? bylo ukon?eno M?R mu? a en v klasickm achu, zde jsme m?li elzko v podob? Zde?ka Vybrala, no a v neposledn ?ad? probh dlouhodob turnaj v Advanced achu ?ili freestylu, kde mme tm EtaoinShrdlu (Zden?k a Patrik).

Aktualizováno Pondělí, 08 Květen 2017 08:22
 
Ferra 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 05 Květen 2017 08:25
Ferr?v memoril 2017

Partie

V?era (jak jsem psal v hlavnm ?lnku v?novanm turnaji) byly na po?adu dne dohrvky a byly sehrny vcelku instruktivn partie, kde se objevily takov aspekty achov strategie, jako pozice s izolovanym p?cem, kll zadreny v centru, ob?? kvality za iniciativu, slab, siln pole, st?elec "king na b2" provrtvajici pozici skrz naskrz atd. Po shldnuti t?chto parti jsem se rozhodl, e dm na web nikoli fragmenty, nbr cel partie pro lep vhled ...

Aktualizováno Pátek, 05 Květen 2017 08:36
 
Lud?k na bedn? !!!
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 02 Květen 2017 07:50
Open Karlovy Vary a M?R

Lud?k Meszros na t?etm mst?!

(+ aktualizace .. Rapid Tn nad Vltavou)

Vynikajcho sp?chu doshl n oddlov kolega Lud?k Meszros, kdy na turnaji v Karlovch Varech obsadil t?et msto !!! Velk gratulace !!! V zv?re?nm kole sice Lud?k nesta?il na celkovho vt?ze FM Ji?ho Soukupa, ale vsledky "kolem" dopadly nad o?ekvn a Lud?k tak mohl slavit msto "na bedn?". Dky skv?lmu p?edchozmu pr?b?hu m?l nejlep pomocn hodnocen a to ho nakonec vyneslo na zmn?n t?e msto!

Aktualizováno Úterý, 02 Květen 2017 09:26
 
Turnaje
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 01 Květen 2017 08:01
Vkend achem nabit

Open Karlovy Vary vrchol a Lud?k Meszros bojuje o celkov vt?zstv!


?ten? webu v, e mme "rozkoukny" t?i vznamn akce, kterch se ?astn nai hr?i. A to na rovni oddlu (Lud?k Meszros), na rovni kraje (Zden?k Vybral, "Tbork" a zrove? ?len QCC ?B) a i na rovni ?R (Patrik Schoupal a Zden?k Straka). Jdeme se tedy podvat, co se udlo v?era. A za?neme udlost, kter dnes vrchol zv?re?nm kolem.

Aktualizováno Pondělí, 01 Květen 2017 08:03
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 29 Duben 2017 07:25
M?R m?? a en, Ostrava 29.4 - 7.5. 2017

aneb Zden?k Vybral v akci!

Sout?e drustev dvno skon?ily, zdlo by se, e nebude o ?em pst :-). P?esto p?znivci Tbosrkho achu nemaj ?as "zahlet". Za prv tu mme Ferr?v memoril, kter je samoz?ejm? loklnho vznamu, za druh je tu prv? probhajc Advanced Chess, co je spe takov zajmav "v?deck studie" o tom, zda-li je lep samotn stroj, ?i stroj usm?r?ovan ?lov?kem no a za t?et ... startuje dnes v Ostrav? nejvznamn?j akce S?R, tedy Otev?en Mistrovstv republiky m?? a en v klasickm achu!

Aktualizováno Sobota, 29 Duben 2017 07:30
 
Advance chess
Napsal uživatel Milan Borkovec a Zden?k Straka   
Neděle, 23 Duben 2017 08:11
Ultimate - Infinity chess Challenge 2017 zahjen!

aneb GM Zden?k Straka v akci!

achov p?znivci jist? pe?liv? sleduj n nejznm?j achov web www.nss.cz, kde jsou vdy uve?ejn?ny prv? probhajc turnaje vude po sv?t?. Ale o turnaji, kter za?al v?era a skon? 21.kv?tna 2017 tam nenajdete ani zmnku. P?esto o n?m dnes pu a budu se k n?mu pr?b?n? vracet se zajmavostmi, partiemi, "klepy" atd. Veker informace o tomto turnaji najdete na tto adrese: http://www.infinitychess.com/Default.aspx

Nyn tedy stru?n?, o co vlastn? jde. Jde o otev?en trunaj, pro hr?e, dvojice ?i cel tmy, ne bych opsal vechny pravidla a podmnky, tak ve podstatn najdete zde: http://www.infinitychess.com/Page/Public/Article/DefaultArticle.aspx?id=297

D?leit je to, e p?ed turnajem zakrtnete, v jakm mdu vlastn? budete hrt. Jestli Engine (tedy bude za Vs hrt pouze po?ta? - je nutn nahlsit o jak program p?jde), nebo tzv. Kentaur (m?ete pouvat cokoli, tedy vlastn hlavu, enginy, knihy, rady kart?ky, odezrat tahy z hv?zdn oblohy a j nevm co jet? :-) ).

Cenov fond je pom?rn? lkav, 20 000 USD, p?i?em vt?z "shrbne" 6 000 USD.
Turnaj m?ete sledovat naivo i Vy jakoto "HOST", kdy si sthnete aplikaci Infinity chess a registrujete se tam. Pak sledujete partie jakoto host.

Aktualizováno Neděle, 23 Duben 2017 21:21
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 16 Duben 2017 12:08

V Plan nad Lunic vt?z sokolov

Lud?k Meszros a Pavel Prochzka!

V Hotelu Lunice p?ed chvilkou skon?ili dva turnaje KOTNOV a LUNICE. A pro n klub Sokol Tbor vte?n?, protoe se oba turnaje staly ko?ist naich hr??. Op?t jdeme hezky popo?dku. Zv?re?n kolo je vdy p?ipsno pod starm textem!

Aktualizováno Neděle, 16 Duben 2017 18:18
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 11 Duben 2017 10:46
Tbor - Vrovice

Videokoment?

V dnenm cca 30 minutovm videu se vracm k naemu poslednmu ligovmu duelu a snam se uvst a rozebrat rozhodujc momenty duelu. P?eju p?jemn poslech.

Aktualizováno Úterý, 11 Duben 2017 10:47
 
Open KV
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 30 Duben 2017 07:32
Open Karlovy Vary 2017

aneb Lud?k Meszros v akci!

+ dal aktualizace ...

Za dnen ?lnek mohou ?ten?i pod?kovat naemu kolegovi Pepovi Mindlovi, kter m? upozornil na to, e za prv se hraje Open v Karlovch Varech, za druh tam bojuje n dal kolega Lud?k Meszros a .... za t?et je Lud?k po ptm kole v samostatnm veden se ziskem 4,5/5 !!! Skv?l dosavadn vsledek! Zp?tn? si uv?domuji, e kdy jsem ve ?tvrtek vkro?il do klubu, abych pokra?oval ve Ferrov? memorilu, tak jsem studoval rozpis turnaje na nst?nce a tam bylo Lu?kovou rukou p?ipsno ..."Omlouvm se z kola, KV lzn?" ...

Aktualizováno Neděle, 30 Duben 2017 07:37
 
Advanced Chess
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 27 Duben 2017 15:52
Ultimate Infinity Chess Challenge 2017

Turnaj je v plnm proudu, hr?i maj za sebou prvn ?ty?i kola! A ji m?eme vyvozovat n?kter zv?ry.Poj?me se tedy podvat na to, jak je celkov situace, jak si vedou nai zstupci a jak bude z?ejm? turnaj probhat. V?era jsem tak poprv m?l umon?n p?m vstup do "hrac mstnosti", take jsem vid?l z klidu domova a s blm vnkem v ruce 4.kolo.

Nejd?ve k celkov situaci. V ?ele je 18-?lenn skupina se ziskem 2,5/4, v tto skupin? je na skv?lm t?etm mst? i n tm EtaoinShrdlu (GM Zden?k Straka a Patrik Schoupal). Nsleduje 45-?lenn skupina hr?? majcch 50%, tedy 2/4. Potom 9 tm? se ziskem 1,5/4. Zbytek, celkem 6 hr??, m bod mn?, ale ty dle mho skromnho dhadu odpadnou. U nyn toti vynechali n?jak to kolo ... N druh zstupce Biertrinker (GM Jan id?) je ve skupin? jedna a p?l bodovch.

Aktualizováno Pátek, 28 Duben 2017 08:00
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 19 Duben 2017 11:13
Turnaj Plan nad Lunic - videokoment? k diagram?m

Jak jsem slbil, tak ?inm. V nslednm koment?i jsem se snail ukzat, jak probhalo on?ch 8 parti, z nich jsou vybrny diagramy. Uvidte, co se v partich stalo, co se mohlo stt, ?i co se v?bec nestalo :-).

Aktualizováno Středa, 19 Duben 2017 11:14
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 14 Duben 2017 07:28
Velikono?n turnaj 2017 - "O pohr Mistra Jana"

(aktualizace sobota 15.4, cca 19:00)

Velikono?n turnaj v Plan nad Lunic se chl ke konci, vichni hr?i maj p?ed sebou posledn dv? partie. Jak to tedy vypad? Podvme se postupn? na oba turnaje.

Aktualizováno Sobota, 15 Duben 2017 18:21
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 10 Duben 2017 10:10
Zv?r sezny, oslavy vznamnch "kulatin", Doachn

Prv? prob?hl vkend byl pro Tborsk achisty bohat na udlosti. Jednak bylo na po?adu dne zv?re?n kolo v 1. ?esk lize (kde se ?ekal p?m souboj o zchranu) a 1. Jiho?esk divize (kde se ?ekalo na potvrzen postupujcho do 2. ?esk ligy), druhak ns ?ekala po absolvovn ve zmn?nch zpasu tzv. Doachn, letos spojen s oslavou kulatch narozenin naich n?kolika ?len? oddlu.

Poj?me vak p?kn? popo?dku.

Aktualizováno Pondělí, 10 Duben 2017 13:27
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 6 z 7

Najděte nejlepší tah