Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníFIDE OPEN
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 06 Srpen 2012 19:12

Vt?zem FIDE OPENu v Tbo?e se stal GM Vladimr Talla

Dopln?no o ?lnek z Tborskch list?

Tborsk FIDE OPEN je od v?erejka minulost, cel tden bojovalo 125 achist? z 11 zem sv?ta o p?knou ?dku finan?nch i v?cnch cen. Vt?z hlavnho turnaje si kadoro?n? odn prmii 10 000 K?. Letos byl turnaj velmi vyrovnan, co bylo zp?sobeno jakmsi virem mrumilovnosti mezi 6 a 9 kolem. Abych n?komu nek?ivdil, ne vichni byli tto remzov taktice naklon?ni, p?esto i po velkch bojch kon?ila v?tina parti na p?ednch stolech remzou. Pro zajmavost vezm?me prvnch p?t achovnic od 6 do 9 kola, to mme 20 parti. Z t?chto dvaceti parti skon?ilo 15 remzou a jen 5 jich skon?ilo rezultativn?! Nen se tedy co divit, e do rozmez 1 bodu se naskldalo 22 achist?!

Zaslouenm vt?zem se tak stal mezinrodn velmistr Vladimr Talla, kter nejd?ve s p?ehledem nast?dal 4 bodu z p?ti, pot v poklidu 3 partie remizoval a v zv?re?nm kole se mu povedlo jako jedinmu ze pi?ky zvt?zit blmi figurami. Tm zskal 7 bod? a stal se tak samostatnm vt?zem! Ve zmn?n mrumilovnost pak zp?sobila, e vichni hr?i na 2 a 12 mst? nast?dali 6 bodu, take je muselo roz?adit pomocn hodnocen. St?brnou medaili tak zskal n?meck mezinrodn mistr Olaf Heinzel (mimo jin vt?z ro?nku 2007) a bronz jeho kolega mezinrodn mistr Sebastian Plischki.

 A bramborovou medaili zskal chorvatsk mezinrodn velmistr a nasazen jedni?ka Bogdan Lali? ( vt?z ro?nku 2010). Mezi tuto elitu se mocnm finiem 4 /5 vsunul domc Jan Trepka a obsadil p?kn 12.msto. O vyrovnanosti sv?d? i to, e dalch 10 hr?? ( 13.-22. Msto) nast?dalo 6 bod?.

 P?ebor Jiho?eskho regionu

Jako kadoro?n? se v rmci openu hraje i jiho?esk p?ebor, ve kterm se rozd?luje 5 finan?nch cen. Dlouho to vypadalo na slavn comeback Jind?icha Zapletala ml., kter dlouhodob? pracuje v USA a achy nehrl prakticky 20 let. P?ed 3-4 lety si tborsk open zahrl, pak dlouho nic, letos si zkusil Fide Open v Pule, kde mu neda?ilo, jak by si p?l, ve si pak vynahradil v Tbo?e. Po 8 kolech m?l 6 bod? bez jedin prohry ( kdy mimo jin porazil IM Michlka a zremizoval GM Voloina), v zv?re?nm kole de facto rozhodoval o vt?zi, kdy ?ernmi ?elil GM Tallovi. U z nadpisu ?lnku je jasn, jak partie dopadla, Jind?ich bohuel poprv prohrl, co ho stlo n?kolik mst v celkovm po?ad a hlavn? jiho?esk titul p?ebornka.

 Jiho?eskm p?ebornkem pro rok 2012 se tak stal domc hr? Jan Trepka, jemu se hrub? nevyda?il vod (1/3). Pot se vak do toho obul , nast?dal 4 z 5 a zskal zlatou medaili. Celkem tedy 6 bodu p?ineslo zlato. Hr?i na 2 a 5 mst? m?li 6 bod?, take je op?t roz?adilo pomocn hodnocen. St?bro FM Adolf Lacina ( Strakonice), Bronz Zden?k Vybral (QCC ?esk Bud?jovice), bramborov Jind?ich Zapletal (Sokol Tbor) a kone?n? pt symbolick cena 200 K? zbyla na ?editele Milana Borkovce (Sokol Tbor).

 V turnaji bylo dle rozdno spoustu dalch cen, jak finan?nch, tak v?cnch, ve v hodnot? cca 55 000 K?. Kdo m zjem o bli informace, nech? nahldne na strnky Sokola Tbor www.sokolta.cz kde se dozv daleko vce.

Vem p?znivc?m krlovsk hry p?eje hezk zbytek lta
Milan Borkovec

A jak o ns psaly Tborsk listy?

TL5 m

Aktualizováno Pondělí, 13 Srpen 2012 20:12
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah