Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 06 Září 2017 09:01
ME juniorskch drustev POLSKO 2017

"Zasv?cen" v?d, nezasv?cen jete ne, proto mi dovolte na za?tku ?lnku p?edstavit autora dnenho koment?e. Na za?tku ?ervence se stal ?lenem naeho oddlu Maty Zeman, kter k nm p?estoupil z klubu Horn Stropnice. Maty je ?erstv mistr republiky v kategorii H16. Po tomto sp?chu dostal nabdku od trenra juniorsk reprezentace IM Davida Ka?ovskho ?astnit se ME juniorskch drustev. Toto ME se konalo v Polsku a Maty mi poslal sv post?ehy, kter si budete moci p?e?st vzp?t. Di? na nov posily je velmi nabit, po skon?en ME drustev se z?astnil Openu v ??anech (mimochodem velmi sp?n?, v dohledn dob? bude tak ?lnek) a v druh polovin? z? se p?edstav v dalekm Montevideu (Uruguay) na MS mldee. Budeme zajist sledovat a dret palce! Take dost mch ?e?, p?edvm slovo p?mmu ?astnkovi ...
Aktualizováno Středa, 06 Září 2017 18:51
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 20 Květen 2016 10:42
Letn achov tbor

?edkovec 18.-25. srpna 2016

Sokol Tbor uspo?d v srpnu tohoto roku Letn achov tbor. Ve se odehraje v objektu na b?ehu rybnka ?edkoveck asi 5km od Sv?tl nad Szavou. Ve d?leit najdete v p?lohch p?ipojench ne.

?edkovec 2016

Posudek o zdravotn zp?sobilosti

Prohlen zkonnho zstupce

M?jte se fajn
Alois Barto
Milan Borkovec
Aktualizováno Pátek, 27 Květen 2016 06:12
 
Napsal uživatel   
Středa, 11 Únor 2015 10:55

Letn achov tbor ?edkovec

4. - 11. ?ervence 2015

Letn achov tbor po?dme ji asi po 27. v ?ad?, nyn na novm mst?. Vedouc budou stejn jako vloni, tedy V. Strnad, T. Mrazk, T. Kr?il a A. Barto. Zdravotnice B. P?knicov.

Objekt se nachz mimo civilizaci na b?ehu rybnka ?edkoveck asi 5 km od Sv?tl nad Szavou. Doprava na RZ po vlastn ose: Sv?tl nad Szavou sm?r Havl?k?v Brod v Nov Vsi odbo?it vpravo a podle ukazatel? asi 2 km k rekrea?nmu za?zen.

Strava je pln? zajit?n kuchyn majitelky, sprchy s teplou vodou. Ubytovn je v chatkch po 4, koupn, lo?ky a bazn je mon vyut. ?edkovec m dlouhou tradici a je to nejv?t za?zen podobnho typu na Vyso?in?. Doporu?uji dal informace p?es vyhledva?.

Po?et zobrazen - 1307

Aktualizováno Středa, 11 Únor 2015 22:27
 
LT Lhotka 2014
Napsal uživatel   
Čtvrtek, 30 Leden 2014 10:27

LETN ACHOV TBOR LHOTKA

pro mlde

26.?ervence a 2. srpna 2014

 

KDE: Budovu bvalho poles a chatky najdete 5 km vchodn? od obce ?ernovice (sm?rem na Lidma?). Mapa okol je sou?st propozic. Odbo?ka ze silnice (?ernovice Lidma?) je ozna?ena ukazatelem "Lhotka".

Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2014 10:52
 
LT Lhotka 2013
Napsal uživatel   
Čtvrtek, 14 Únor 2013 09:32

LETN ACHOV TBOR LHOTKA

pro mlde

3 a 10. srpen 2013

LHOTKA10m

KDE: Vidte na p?iloen fotografii. Budovu bvalho poles a chatky najdete 5 km vchodn? od obce ?ernovice (sm?rem na Lidma?). Mapa okol je sou?st propozic. Odbo?ka ze silnice (?ernovice Lidma?) je ozna?ena ukazatelem "Lhotka".

Aktualizováno Čtvrtek, 14 Únor 2013 10:34
 
Napsal uživatel Miroslav Pikhart   
Neděle, 18 Listopad 2012 22:19

Dnes (18. 11. 2012) skon?ilo v Hrdo?ov? Mistrovstv ?ech mldee do 8 let 2012. Skv?lho sp?chu doclil nejmad ?len naeho oddlu David Hk, kter obsadil vynikajc druh msto!

Aktualizováno Úterý, 20 Listopad 2012 13:42
 
Napsal uživatel   
Středa, 29 Prosinec 2010 10:09

V prostorch Jiho?esk univerzity se letos se uskute?nil 53. ro?nk tradi?nho turnaje Tborsk V? 2010. Vno?n turnaj se kadoro?n? kon v prvn pracovn den po vno?nch svtcch. Letonho ro?nku se z?astnilo 128 ?astnk?, 89 dosp?lch a 39 d?t.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 21:52
 
Napsal uživatel   
Úterý, 29 Prosinec 2009 11:10

Letos poprv se v prostorech Milenia uskute?nil 52. ro?nk tradi?nho turnaje Tborsk v? 2009. Vno?n turnaj se kadoro?n? kon v prvn pracovn den po vno?nch svtcch. Letonho ro?nku se z?astnilo 196 ?astnk?, 108 dosp?lch a 88 d?t.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 21:52
 
Napsal uživatel   
Pondělí, 28 Prosinec 2009 14:31

Vsledky dorostu a d?t naleznete ne v tomto ?lnku.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 21:52
 
Napsal uživatel   
Pondělí, 29 Prosinec 2008 16:04

I letos se v hotelu Palct uskute?nil 51. ro?nk tradi?nho turnaje Tborsk v? 2008. Vno?n turnaj se kadoro?n? kon v prvn pracovn den po vno?nch svtcch. Letonho ro?nku se z?astnilo 212 ?astnk?, 130 dosp?lch a 82 d?t. Oproti slabmu lo?skmu ro?nku vzrostl po?et ?astnk?, ale rekord turnaje p?ekonn nebyl. Sout?ilo se v 5 d?tskch kategorich (1. - 3. t?da, 4. - 5. t?da, 6. - 7. t?da, 8. - 9. t?da a dorost) a jedn kategorii dosp?lch. Nad hladkm pr?b?hem turnaje bd?li rozhod? - Andrea Odehnalov, Leona Odehnalov, Eva Pekrkov a Michail Kore?ek. Pod?kovn si zaslou organizujc klub Sokol Tbor.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 22:27
 
Napsal uživatel   
Pondělí, 21 Březen 2005 20:10

B?hem 12. 19. b?ezna prob?hlo v arelu BOHEMIA ve Zlatch Horch Mistrovstv ?esk republiky mldee do 16 let. Boje probhaly v kategorich H,D 12, 14 a 16. Pro doprovod a dal hr?e byly p?ipraveny, jako ji tradi?n?, dva doprovodn turnaje.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 23:22
 


Najděte nejlepší tah