Zkladn informace

Hrac mstnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschod (vchod z Bud?jovick ulice).

Hrac dny:

ST 15:00 16:00 mlde, za?te?nci

?T 19:00 21:00 dosp?l

Vedouc: Ing. Zden?k Havl?j dosp?l

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedouc: Alois Barto d?ti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

?. ?tu: 12439301/0100

P?ihlenKapky historie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 17 Listopad 2017 11:37
Rok 1977

dokon?en (aktualizace 18.11, info od pana Kor?aka!)

Dnes mme p?ed sebou zv?re?nou ?st historickho serilu z roku 1977. V prvnch dvou dlech jsme se podvali na achov udlosti sv?tovho vznamu, pot vznamu ?eskoslovenskho a dnes se zam??me na jiho?esk a tborsk luhy a hje. Na zv?r pak jet? n?kolik perli?ek. P?ipomenu, e n?kolik zmnek o J? achu ji padlo, nelze p?ehldnout strm r?st Eliky Klmov, o kterm u jsem psal.

Aktualizováno Sobota, 18 Listopad 2017 08:27
 
Kapky historie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 12 Listopad 2017 14:42

Rok 1977

pokra?ovn2) ?eskoslovensk ach

Pokra?ujeme v?tem udlost roku 1977. Zam??me se nyn na ?esk luhy a hje. Z?ejm? nejd?leit?j akc roku na naem zem bylo Mezinrodn mistrovstv ?SSR m?? konan v ?ervenci v D??n?. 16 ?astnk? z 8 zem sv?ta si to rozdalo v uzav?enm turnaji. P?mo vraedn tempo nasadil velmistr Vladimr Tukmanov, jedin proel turnajem bez porky a zaslouen? se stal vt?zem. Druh sov?tsk reprezentant Lev Alburt dokzal tm?? nemon. Katastrofln start 1/2 / 3, pot 9 1/2 / 12 a spln?n vemistrovsk normy! Vlastimil Hort se rozjd?l pomalu. "Osudov patnct" (viz zpas Spasskij - Hort) na n?m zanechala stopy. Ve druh p?lce turnaje se vak chytil a zaslouen? se stal mistrem ?SSR. Tabulka turnaje zde ... je z n patrn, e lo o opravdu siln mezinrodn turnaj.

Tabulka M ?SSR D??n 1977

Aktualizováno Neděle, 12 Listopad 2017 14:47
 
Kapky historie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 11 Listopad 2017 13:36
Rok 1977

aneb kdy mi bylo 6 let

Velmi rd se probrm star achovou literaturou, zvlt? p?edpo?ta?ov doby. Pro?tm si zajmavosti, p?ehrvm nejzajmav?j partie, ob?as se zahloubm do n??eho, co se mi m?e v praxi hodit i dnes. Pro mlad generaci je trochu problmov, e v?tina t?chto knih je v rutin?, ale nm, "Huskovm d?tem", to nevad :-). V posledn dob? jsem tak prostudovval knihy o mezipsmovch turnajch Leningrad 1973 (vt?z A. Karpov) a Petropolis 1973 (vt?z H. Mecking). Zrove? jsem "n?kde" zaregistroval info o zpasu kandidt? Hort - Spasskij z roku 1977 (z?ejm? 40. vro? !?!?). Zdnliv? dv? nesouvisejc informace se spojily tento ptek po ob?d?.

Jdeme si takhle s Admkem ze koly a "vzali jsme to p?es Sokolovnu". Kdy u prochzme skrz, napadlo m?, e v na klubov knihovn? bych mohl najt n?co zajmavho k ?etb?. Otev?el jsem tedy sk?? a "zrm". Vidm svzan ro?nky ?s. achu 1936 a 1980. V tu chvli m? napadlo, e H. Mecking hrl v roce 1977 t v turnaji kandidt? (s Polugajevskm) a zrove? samoz?ejm? i Hort - Spasskij. Ruka tedy ah po ro?nku 1977 a jde se dom? ... :-)

Za?alo listovn ro?nkem. Krom? zmn?nch informac jsem tam ale nael i spoustu dalch zajmavost. Krom? jinho jsem s jistm asem sledoval, jak je ?asopis pln jmen, ketr se tehdy "drala" na vslun a o kterch jsem tehdy nem?l ani tuen. Dnes v?tinu z nich potkvm za achovnic, a? u jako spoluhr? v tmu, ?i jako protihr?.

A jak u to u mn? chod, npad na ?lnek je na sv?t? :-)))

Aktualizováno Sobota, 11 Listopad 2017 17:38
 
Napsal uživatel   
Neděle, 19 Srpen 2012 11:09

MAL KAPITOLY

Z VELK HISTORIE ACHU

XXIII. KAPITOLA

Rok 1948 se tak stal prvnm rokem novho stylu zpas? o titul mistra sv?ta jednotlivc?. Podle dohody z minulho roku se m?l hrt turnaj prvnch esti hr?? podle tabulky J. Loumy, tedy Botvinnik, Keres, Euwe, Reshewsky, Fine a Smyslov. Hrt se m?lo na 6 kol kad s kadm. Prv polovina byla vylosovna do Haagu, druh do Moskvy. Brzy ale na ?ast rezignoval Fine, a tak bylo rozhodnuto hrt jen na p?t kol a jen v p?ti hr?ch. Prvn dv? kola v Haagu, dal v Moskv?.

Aktualizováno Pondělí, 22 Říjen 2012 08:57
 
Napsal uživatel   
Neděle, 19 Srpen 2012 10:29

MAL KAPITOLY

Z VELK HISTORIE ACHU

XXII. KAPITOLA

Jakoby v p?edtue ?ehosi zlho hrla ?eskoslovensk reprezentace jeden mezisttn zpas za druhm. Nap?klad V Holandsku (12,5:7,5), ve Velk Britnii (12:8)a ve Francii (11:9). Remzou (10:10) pak skon?il listopadov zpas s Jugoslvi v Zh?ebu. V anglickm Birminghamu se hrl dokonce i zpas ?SR - St?edn Anglie. Tohoto poslednho zpasu vyuijeme k tomu, abychom navzali na dal sled udlost a zrove? si p?edstavili jednoho z nejvzna?n?jch ?len? naeho hnut - Josefa Loumu(1898 - 1955).

Aktualizováno Pondělí, 15 Říjen 2012 09:56
 
Napsal uživatel   
Neděle, 19 Srpen 2012 10:21

MAL KAPITOLY

Z VELK HISTORIE ACHU

XXI. KAPITOLA

Popojd?me o rok dl. Rok 1947 se m?l zapsat do historie achu, ale to ns zatm nebude zajmat. Agilnost funkcion?? J? byla p?kladn a do dneka zvid?nhodn. Vezm?me si jen takov lto tohoto roku. Posledn lto "t?et" republiky

Juniorsk p?ebory v Chocni byly u v naem achovm kalend?i dob?e zapsny. V tomto roce se konal jejich 5. ro?nk a pan "centrln" Martnek se do?kal malho jubilea sv zslun prce.

Aktualizováno Pondělí, 27 Srpen 2012 11:41
 
Napsal uživatel   
Pondělí, 13 Srpen 2012 22:14

MAL KAPITOLY

Z VELK HISTORIE ACHU

XX. KAPITOLA

Skon?ila druh sv?tov vlka. Jejho konce se nedoili dva bval mist?i sv?ta - Lasker (zem?el 11. ledna 1941) a Capablanca (8. b?ezna 1942). Ob?ti vlky se stala i dmsk mistryn? sv?ta V?ra Men?kov (27. ?ervna 1944). Ani ne o rok p?eil vlku dal mistr sv?ta Alexander Alechin (24. b?ezna 1946). achov ivot vak el dl

Aktualizováno Pondělí, 27 Srpen 2012 10:06
 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 1 z 4

Najd?te nejlep tah