Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel   
Čtvrtek, 30 Květen 2013 19:30

Vclav Brt, achov mistr (1920-1987) napsal kdysi v ?s. achu ?.5/1970 ?lnek Polemika s Edgarem Allanem Poem aneb Vrady v ulici Morgue.

Tenkrt to, alespo? podle jeho slov (byl to m?j oddlov kolega) p?lin ohlas nem?lo, ale mn? se to naopak libilo, a tak si ?lnek v pon?kud pozm?n?n prav? m?ete p?ipomenout. 

Aktualizováno Čtvrtek, 30 Květen 2013 19:45
 
Napsal uživatel   
Úterý, 28 Srpen 2012 11:21

O jednom dvojzpasu a kultovn dobr dui z Vrovic

Nklady na ligov utkn na vchod? ?ech nebyly zanedbateln a kdy se tenkrt v sezon? 1977-1978 naskytla monost, kter byla umon?na rozlosovnm  sout?e, tehdej funkcion?i se domluvili a uspo?dali tehdy nevdan dvojzpas. VS Tbor hrl v sobotu prvn zpas  s Dvorem Krlovm nad Labem, potom v ned?li v Nchod? druh zpas. Jako obvykle prvn auto ?dil doktor (JUDr. Ji? Doleal) a s druhm tenkrt jel Matuk nehrajc ?idi? tehdejho ONV, kter pozd?ji spchal sebevradu ob?enm. 

Aktualizováno Úterý, 28 Srpen 2012 12:34
 
Napsal uživatel   
Úterý, 22 Květen 2012 11:07

II.liga cesty do Nchoda a doktorova zkratka

Naim ?astm soupe?em bval Nchod, snad jsme s nm ani nikdy na domc p?d? nehrli. V osmdestch letech dn GPS navigace nebyla, ani monost nalezen nejkrat cesty prost?ednictvm internetu, a tak se hledala optimln cesta podle mapy i na zklad? zkuenost. JUDr. Ji? Doleal (doktor), n?kte? mlad kolegov z oddlu pouvali zkratku Dr.Dol., ale jen na komunikaci o n?m mezi sebou. J jsem pouval pro osloven pan doktor. Jednou doktor p?iel s tm, e zn zkratku a uet?me tm n?jak kilometr a je zde men provoz.

Aktualizováno Úterý, 07 Srpen 2012 12:42
 
Napsal uživatel   
Pátek, 11 Květen 2012 20:12

II. liga v Tbo?e a ?estn prohra

achov oddl VS Tbor poprv postoupil do II. ligy v sezon? 1971/72, avak p?li se mu neda?ilo a vypadl, jak stoj v brou?e vydan k XXXIII. P?eboru Jiho?eskho kraje v achu (Tbor 17.7.-28.7. 1974). Po ro?nm p?soben ve II. lize byla velk snaha znovu si ji zahrt, a tak v sezon? 1973/74 o to op?t usilujeme. Na ja?e v roce 1974 zajdme k d?leitmu zpasu do Strakonic, kde soupe? m ke sv kod? o jednoho hr?e mn? a vedeme tedy 1:0.

Aktualizováno Úterý, 07 Srpen 2012 12:42
 
Napsal uživatel   
Sobota, 05 Květen 2012 15:43

Za?tky na achovnici

Kad achista n?jak za?nal a mlokdo se m?e pochlubit, e se achy zac1nau?il odezrnm a porazil v prvn partii svho otce v p?ti letech tak jako Capablanka. J jsem nau?il achy hrt a podle knky achista za?te?nk od Loumy a Zmatlka, kterou jsem dostal k Vnoc?m. Jak bvalo d?ve zvykem, tak se vykonvaly v ned?li odpoledne zdvo?ilostn nvt?vy mezi p?buznmi, tak jsem  chodil na  nvt?vu spolu s rodi?i a sestrou k d?dovi a babi?ce na Krlovsk Vinohrady. Po obligtn kv? a bbovce d?da zvolal: "Boka, p?ines achy!".

Aktualizováno Úterý, 07 Srpen 2012 12:41
 
Napsal uživatel   
Středa, 18 Duben 2012 13:31

Armda a achy

P?i surfovn na internetu jsem objevil na strnkch http://romanovyblogy.blog.cz/ ?lnek Vzpomnka na generla Hradila (datum narozen generla Hradila je 19.10.1905) a p?i jeho pro?tn jsem si vzpomn?l i na jinho generla (Macka) a na achy v armd? v?bec.

Aktualizovno o dal zajmav foto!

Aktualizováno Úterý, 07 Srpen 2012 12:40
 
Napsal uživatel   
Neděle, 01 Duben 2012 20:09

Simultnka S. Flohra v Psku

Tehdy v roce 1973  jsem m?l n?kolikaletou p?estvku v achov ?innosti, oenil jsem se a p?est?hoval z Prahy do Milevska. Kolegov z prce m?  vyhecovali, abych si zahrl v simultnce ze Salo Flohrem s tm, e budou hrt tak. Tenkrt to nebyl dn problm, vstupn poplatek byl zanedbateln a po?et hr?? se tak?ka rovnal po?tu achovch souprav, kter byly v sle k dispozici.

Aktualizováno Úterý, 07 Srpen 2012 12:41
 
Napsal uživatel   
Pondělí, 19 Březen 2012 23:14

Odhad jedn dmsk koncovky s jezdcovm p?cem

V koresponden?n partii Rosenzweig Hadraba, Finle XXI. P?eboru ?SSR, vznikla nsledujc pozice, viz diagram ?.1:

diag01

Aktualizováno Úterý, 07 Srpen 2012 12:43
 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

Najděte nejlepší tah